Izračun naknada

Prilikom registracije plaćate:

 1. Naknadu za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila
  Visina naknada za tehnički pregled određena je „Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila“ i ovisna je o kategoriji vozila.
 2. Naknadu za uporabu javnih cesta
  Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
  Naknada u cijelosti pripada županijskoj upravi za ceste prema prebivalištu, odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.
 3. Posebnu naknadu za okoliš
  Vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Pravilniku o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, je obveznik prilikom registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole platiti posebnu naknadu za okoliš.
 4. Porez na cestovna motorna vozila
  Obveza, način plaćanja i visina poreza na cestovna motorna utvrđena je čl.11. i 46. Zakona o lokalnim porezima.
 5. Upravna pristojba
  Novi vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o upravnim pristojbama i Uredbi o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, plaća upravu pristojbu na stjecanje rabljenog motornog vozila, pri registracijskom postupku promjene vlasništva.
 6. Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti
  Jedan od uvjeta za registraciju vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole je i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.