Učlani se online

1. Izaberite paket koji Vam najbolje odgovara: Start, Optimum ili Europa

2. Provjerite imate li pravo na popust pri ugovaranju paketa

3. Provjerite želite li članstvo za novog člana ili dodatnog člana. Cijenu paketa provjerite u početnoj tablici

4. Ispunite univerzalni nalog za plaćanje (obrazac HUB 3) svojim podacima kako je navedeno na slici

5. Popunite sljedeći formular u kojem nam možete poslati kopiju uplate. Ukoliko imate i dodatnog člana, molimo da ispunite još jednom formular za istoga


StartOptimumEuropa

6. Kopiju uplate, kao i dokaz o pravu na ostvarivanje popusta (studentski index, dokaz o invalidnosti, dokaz o mirovini ili kopiju osobne iskaznice) možete poslati i na broj faxa: 035/362-284 ili putem e-maila: ak-nova-gradiska@hak.hr