Homologacija

Na vozila zbog njihove važnosti i utjecaja na društvo primjenjuju se brojni propisi, a zajednički im je cilj povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, zaštita okoliša i zdravlja ljudi te ušteda energije.

Prilikom uvoza/unosa vozila potrebno je platiti sljedeće:

Homologacija vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU odredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila.

Pregled vozila sastoji se od provjere parametara i oznaka bitnih za prepoznavanje vozila te pregleda homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila.

Prvi korak je utvrđivanje radi li se o rabljenom ili novom vozilu. Rabljenim vozilom smatra se ono motorno vozilo od čije je registracije prošlo najmanje šest mjeseci.

Usporedbom svih podataka u dokumentaciji i s oznakama na vozilu, utvrđuje se njihova međusobna sukladnost, odnosno udovoljava li vozilo uvjetima svih ECE pravilnika i/ili EEC/EC smjernica s pripadajućim dopunama za kategoriju vozila kojoj pripada pregledano vozilo.

PREGLED DOKUMENTACIJE

 • Sastoji se u provjeri tehničkih podataka o vozilu i provjeri COC dokumenta ili potvrde proizvođača/tehničke specifikacije vozila po izvornosti i sadržaju.
 • Provjera po izvornosti podrazumijeva provjeru je li potvrda original i da li je izdana od jednog od gore navedenih subjekata koji se priznaju od strane Zavoda.
 • Provjera po sadržaju podrazumijeva provjeru sadrži li priložena potvrda proizvođača sve ECE pravilnike i/ili EC/EEC smjernice koje su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Za COC dokument provjerava se je li izdan prema osnovnoj smjernici 70/156/EEC koju Zavod priznaje kao sukladnu zamjenu važećim ECE pravilnicima u Republici Hrvatskoj. U rubrici 0.10 COC dokumenta nalazi se podatak o tome po kojoj je EU direktivi ili uredbi vozilo homologirano.
Ako navedena dokumentacija zadovoljava po izvornosti i sadržaju, pristupa se pregledu vozila.

PREGLED VOZILA

Prije prve registracije u RH provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti.
Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva. Uz zahtjev se prilažu:

 • Strana prometna dozvola (ako se radi o rabljenom vozilu),
 • Kupoprodajni ugovor ili račun,
 • Tehnički podaci o vozilu (samo za određene kategorije vozila),
  1. Certifikat o sukladnosti – COC dokument; za nova vozila – vozila od čije je prve registracije prošlo manje od 6 mjeseci ili
  2. Potvrdu proizvođača ili tehničku specifikaciju vozila – za rabljena vozila, koja u svojoj dokumentaciji nemaju COC
 • Upravna pristojba

COC dokument se može dobiti od proizvođača ili od drugih izvora koje ovlasti Državni zavod za mjeriteljstvo, a isti sadrži tehničke podatke o predmetnom vozilu kojim se potvrđuje da je ono iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila (WVTA) te da ispunjava homologacijske zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

COC koji se prilaže u postupku prihvaća se isključivo original.

Potvrda proizvođača je dokaz proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova tog vozila s uvjetima propisanim odgovarajućim ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama.
Potvrda proizvođača može se dobiti kod:

 • Proizvođača vozila
 • Ovlaštenog dobavljača/uvoznika u Republici Hrvatskoj kojeg odobri Državni zavod za mjeriteljstvo.
Ako imate dodatna pitanja o postupku homologacije kontaktirajte nas na e mail: ak-nova-gradiska@hak.hr ili na broj telefona: 035/361-653

Sve detalje o homologaciji potražite ovdje