Promjena vlasništva

Za promjenu vlasništva motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu, odnosno sjedištu vlasnika vozila.
Promjena vlasništva se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva.

Potrebni dokumenti:

  • Dokaz o vlasništvu vozila – račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda
  • Prometna dozvola
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ukoliko je istekla valjanost prometne dozvole)
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama
  • Osobna iskaznica ili putovnica

Ovlašteni djelatnik provodi postupak promjene vlasništva vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisna davanja. Postupak promjene vlasništva završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.