Pomoć na cesti

Svi članovi Hrvatskog autokluba ostvaruju usluge pomoći na cesti ili uklanjanja i prijevoza vozila pozivom na broj 1987. Djelatnici Kontaktnog centra preuzimaju podatke člana (članski broj, ime i prezime, tip i marka vozila …), njegovu lokaciju i šalju najbližeg mehaničara ili vučnu službu, ovisno o tipu usluge.

1987 je besplatni broj telefona za pomoć na cesti svim građanima i turistima, a članovima Auto kluba Nova Gradiška i HAK-a problemi će biti brzo riješeni besplatno ili uz niže troškove.

Članstvo HAK-a/Auto kluba Nova Gradiška veže se uz osobu i glasi na ime i prezime. Naš član ne mora biti vozač kako bi iskoristio svoje pogodnosti i u bilo kojem vozilu može iskoristiti svoje članske pogodnosti pomoći na cesti. Na Vašem vozilu pokušat ćemo otkloniti kvar, a ukoliko nije moguće otkloniti kvar na cesti, prevest ćemo ga do najbližeg servisa.

USLUGE POMOĆI NA CESTI I DODATNE USLUGE

 NAZIV USLUGEIZNOS NAKNADE
1.PAUŠAL – dijagnoza kvara i/ili otklon kvara (do 30 minuta rada i do 20km)350,00kn46,45 €
2.PAUŠAL – zamjena kotača na vozilu (do 30 minuta rada i do 20km)350,00kn46,45 €
3.PAUŠAL – istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60minuta rada i do 20km)625,00kn98,95 €
4.PAUŠAL – otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20km)Klasično – 375,00kn
Vozilo s električnim blokadama – 625,00kn
(49,78 €)
(82,95 €)
5.PAUŠAL – osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave (na upravljaču) za pokretanje vozila (do 30minuta rada i do 20km)350,00kn46,45 €
6.PAUŠAL – zamjena žarulje kratkog svjetla (u noćnim uvjetima vožnje ili uvjetima smanjene vidljivosti )
(do 30 minuta rada i do 20km)
350,00kn46,45 €
7.Rad mehaničara na cesti (do 30 minuta)125,00kn16,59 €
8.Naknada za dodatni kilometar9,38kn1,25 €

 

 

Obračun kilometraže za usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.

U iznos naknade uključen je PDV.

Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.

Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge.

Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. korisnik usluge dužan je potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.

USLUGE UKLANJANJA VOZILA S CESTE I PRIJEVOZA VOZILA

 NAZIV USLUGEIZNOS NAKNADE
1.PAUŠAL – utovar, istovar i prijevoz (do 20km)475,00kn63,04 €
2.Naknada za dodatni kilometar 12,50kn1,66 €
3.Upotreba hidrauličnih sustava750,00kn99,54 €
4.Izvlačenje vozila iz podzemne garaže500,00kn66,36 €
5.Izvlačenje vozila na cestu375,00kn49,78 €
6.Otežan utovar vozila s ceste250,00kn33,18 €

 

Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.

Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na „punoj vožnji“, tj. obračunava se kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.

Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za uporabu cesta, mostova, tunela i trajekata.

Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2m, dužih od 6m ili vozila čija je masa praznog vozila od 2001kg do 2500kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.

Za usluge pod rednim brojem 3., 4., 5. i 6., potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju vozila i mjesta intervencije na e-mail 1987@hak.hr radi odobrenja.

Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) naknada se uvećava za 50%.

Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja izvršitelja, priznaje se trošak u visini 50% prijeđenih „praznih“ kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u „punoj vožnji“. Ukoliko je „puna vožnja“ bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni „prazni“ kilometri umanjuju se za broj kilometara priznat u Paušalu.

Ukoliko se nakon usluga Izvlačenje vozila na cestu i Izvlačenje vozila iz podzemne garaže ne izvrši usluga uklanjanja ili prijevoza vozila, izvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih „praznih“  kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala).

USLUGE ČUVANJA VOZILA

 NAZIV USLUGEIZNOS NAKNADE
1.Čuvanje vozila – do 6,0m dužine ili 4,0m širine37,50kn/dan4,96 €
2.Čuvanje vozila – preko 6,0m dužine ili 4,0 širine75,00kn/dan9,95 €

ZAJEDNIČKE ODREDBE

  • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se za 30%.
  • Za čekanje korisnika usluge više od jednog sata obračunava se 60kn po započetom satu i naplaćuje se od strane korisnika usluge. Za čekanje korisnika usluge obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog centra, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
  • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
  • U iznose naknada nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Detalje pročitajte ovdje.