Odjava vozila

Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila propisano je da će stanica za tehnički pregled vozila odjaviti vozilo ako vlasnik vozila priloži:

  • Registarske pločice
  • Prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila
  • Osobnu iskaznicu ili putovnicu; Punomoć ukoliko dolazi opunomoćenik odjaviti vozilo umjesto vlasnika