Politika privatnosti

AUTOKLUB NOVA GRADIŠKA, Kožarska 2, Nova Gradiška,

OIB: 61420757013 (dalje u tekstu: AK NG i/ili voditelj obrade)

U cilju ostvarivanja prava  na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) u ovom dokumentu pojašnjavamo kada i zašto prikupljano i obrađujemo osobne podatke.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste bili upoznati s uvjetima i  načinima korištenja Vaših osobnih podataka u AK NG, kao Voditelja obrade osobnih podataka.

Vaše osobne podate prikupljamo i dalje koristimo isključivo na temelju zakonitih osnova i svrha. Najčešće je to ispunjenje naših zakonskih obveza odnosno postupanje u izvršavanju javnih ovlasti, radi izvršenja ugovorne obveze i radnji koje prethode zaključenju ugovora, temeljem naših legitimnih interesa i interesa ispitanika, u skladu s člankom 6. stavak 1. točka f Uredbe (čuvanje osobnih podataka i kontaktiranje članova odnosno korisnika članskih pogodnosti u kontekstu obnove članstva odnosno zadržavanja kontinuiteta članstva, za potrebe anketiranja u svrhu povećanja kvalitete usluga i zadovoljstva članova i korisnika članskih pogodnosti, slanja newslettera u svrhu informiranja o članskim pogodnostima, videonadzora, satelitskog radionavigacijskog određivanja zemljopisnog položaja) ili temeljem Vaše privole. Vaše podatke prikupljamo i kada nam se sami obratite s upitom putem kontaktnog obrasca na našim mrežnim stranicama, elektroničkom poštom ili na drugi način.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Primanje informacija o članstvu u HAK-u i ostvarivanja članskih pogodnosti
 • Primanja informacija o uslugama i novostima AK NG
 • Sudjelovanje u web aktivnostima AK NG na Internetu, uključujući naše kanale/stranice na društvenim mrežama i slično
 • Spremanje Vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s AK NG-om
 • Svrha potencijalnog zapošljavanja u AK NG
 • Pomoć u razvoju usluga prilagođenih Vama te kontinuirano poboljšanje istih
 • Pomoć u poboljšanju naših usluga te omogućavanje AK NG da Vas redovito informira o istima
 • Rješavanje problema koji se tiču usluga
 • Primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i promotivnih sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili, kao i na temelju informacija koje smo prikupili putem kolačića ili sličnih tehnika koje se tiču Vaše uporabe AK NG web stranica/stranica na društvenim mrežama. Ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, kliknite OVDJE.

Pri poslovanju s AK NG u svojstvu klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • Ispunjenje zakonske obaveze prema državnim tijelima u smislu informacija o statusu ugovornog odnosa
 • Upravljanje odnosima s korisnicima
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Ostalih vrsta komunikacija
 • Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u one svrhe o kojima smo vas obavijestili. Te svrhe mogu biti po osnovi zakonskih propisa koje AK NG mora poštivati, na osnovu ugovora koji je AK NG sklopio s Vama, te na osnovu osobne privole.

Osobni podaci koje AK NG može prikupljati

Prilikom interakcije s AK NG osobno, putem e-maila, telefona, weba ili društvenih mreža, možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

 • Ime i prezime
 • JMBG i OIB
 • Kopija osobne iskaznice
 • Datum rođenja
 • Mjesto i država rođenja
 • Državljanstvo
 • Ime i prezime roditelja/staratelja (ako je riječ o maloljetnoj osobi)
 • Spol
 • Adresa i mjesto stanovanja
 • Podaci iz životopisa
 • Podaci o geografskoj lokaciji posredstvom mobilne aplikacije HAK-a
 • Podaci o motornim vozilima poput registarske oznake, broja šasije i slično što je najčešće vezano uz provjeru tehničke ispravnosti vozila
 • Podaci o plaćanju (članarine, trošak tehničkog pregleda vozila i slično)

Navedene podatke možemo prikupljati i koristiti u sljedeće svrhe:

 • Povijest poslovnog odnosa
 • Podaci o pristancima (ne samo privole)
 • Podaci o preuzetoj dokumentaciji
 • Podaci o plaćanju
 • Podaci o posjetama
 • Snimke s video nadzora radi zaštite imovine i osoba
 • Fotografija lica radi promotivnih akcija
 • Poruka ili upit Korisnika koja može uključivati podatke o prošlom ili trenutnom poslovnom odnosu
 • Povrat novčanih sredstava zbog prigovora, reklamacije ili prekida članstva
 • Dostavljanja Revije HAK-a članovima
 • Dostavljanja članskih iskaznica i članskih tiskanica
 • Odgovora na Vaš upit, prijedlog, prigovor ili pohvalu

Također, putem kolačića ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik kojeg koristite

Kada s AK NG-om komunicirate u svojstvu dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa tvrtke za koju radite
 • Osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaše profesionalno iskustvo i sl.

Načini prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke s AK NG možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

 • Komunikaciju s AK NG (može biti vezano uz uslugu, kroz upit ili zahtjev koji ste nam uputili)
 • Komunikaciju s nekim od zaposlenika AK NG-a osobno, e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem
 • Naručivanje usluge
 • Sudjelovanje u aktivnostima na društvenim mrežama koje se tiču promocije AK NG
 • Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
 • Predbilježbom na Newsletter AK NG
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 • Kolačiće postavljene na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našim web stranicama
 • Praćenje društvenih mreža: AK NG može na internetu tražiti relevantan i javno dostupan sadržaj te ga koristiti za poboljšanje svojih usluga, rješavanje zahtjeva klijenata i pružanje ciljanih marketinških sadržaja.

 

 

Ako ne želite da AK NG koristi osobne podatke koje niste sami dali, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: zastitapodatakakng@gmail.com

Dijeljenje osobnih podataka s drugima

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s dobavljačima usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama, sukladno primjenjivom zakonu i poslovnim ugovorima koje imamo s takvim institucijama. U određenim slučajevima, kada zakon to ne propisuje, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni trećim stranama poput računovodstveni servis, tvrtka koja pruža uslugu softvera za evidenciju kupaca, HZZO i slično. Ovim putem AK NG potvrđuje da od svih tzv. Izvršitelja obrade (a koje nisu dio zakonskih obaveza) traži da potpišu ugovor o prijenosu i obradi osobnih podataka (tzv. DPA ugovor) u kojem su jasno propisane obaveze dobavljača da osobne podatke do kojih dolaze u ovom odnosu tretiraju sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima te da su i sami u potpunosti usklađeni s GDPR-om te da primjenjuju adekvatne organizacijsko-tehničke mjere zaštite podataka.

Ako nas zakon obavezuje da dobijemo vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja Vaših osobnih podataka.

Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje putem mail adrese: zastitapodatakakng@gmail.com. Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti. Kako bismo spriječili neovlaštene zahtjeve, u postupku ostvarenja Vaših prava ćemo Vas zatražiti da popunite obrazac za ostvarenje prava ispitanika (fizičkih osoba) te nam isti proslijedite.

Osim navedenih, AK NG provodi i određene aktivnosti koje uključuju tijela javne vlasti (primjerice MUP RH, osnovne i srednje škole) ali i tijela s javnim ovlastima (HAK, CVH) gdje takve treće strane također imaju pristup osobnim podacima, a po osnovi zakonske regulative. Ova razmjena podataka se najviše, ali ne isključivo, odnosi na članstvo u HAK-u, poslove tehničkog pregleda vozila i preventivne prometne akcije koje AK NG provodi s drugim institucijama poput škola i MUP-a.

Dodatna obrada osobnih podataka koja uključuje dijeljenje osobnih podataka s trećima stranama, koje u određenim situacijama mogu uključivati i osobne podatke državljana trećih zemalja ili podaci državljana EU mogu biti proslijeđene u zemlje izvan EU i EEP, a najviše se odnose na sudjelovanje na natjecanjima vezanim uz prometnu preventivu. Osnova po kojoj se mogu provoditi takve razmjene osobnih podataka su zasnovane na ugovornom odnosu u slučaju članstva u HAK-u i Autoklubu Nova Gradiška.

Opseg vezan uz Internet

Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i slično, trebali biste biti upoznati s alatima koje navedene stranice pružaju i odabirom načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim društvenim mrežama, određeni osobni podaci će se možda podijeliti s AK NG-om; primjerice informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

Poveznice na druge web stranice

Na web stranicama AK NG možete pronaći veze na druga web mjesta s korisnim informacijama. Takve web stranice mogu djelovati neovisno o AK NG te mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti, izjave ili pravila. Izričito preporučujemo da ih pregledate kako biste saznali kako bi se Vaši osobni podaci mogli obrađivati vezano uz ta web mjesta jer nismo odgovorni za sadržaj web mjesta koja ne posjeduje ili kojima ne upravlja AK NG, kao niti za upotrebu ili prakse privatnosti istih.

Napominjemo da prihvaćamo i ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka koje nam povjerite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese zastitapodatakakng@gmail.com.

Video nadzor

AK NG koristi video-nadzor partnerske institucije AMC-a u svrhu zaštite imovine i osoba, te unaprijed informiramo posjetitelje (postojeće i potencijalne klijente, posjetitelje, dobavljače, vanjske suradnike i ostale koji pristupaju poslovnom prostoru) da AK NG video nadzorom prati pristup poslovnom prostoru te unutar prostora Kožarske 2, Nova Gradiška. Video nadzor se koristi isključivo u tu i jedino tu svrhu. Na lokaciji se nalaze vidno istaknute obavijesti da je prostor pod video nadzorom.

Osnova za provođenje video nadzora u smislu zaštite vrijedne imovine i zaštite osoba koje prostoru pristupaju je proglašena institutom legitimnog interesa AMC-a te je u istu svrhu proveden Test razmjernosti i adekvatna  analiza rizika i procjena učinka (DPIA).

Način korištenja, upravljanja i arhiviranja snimki je reguliran internim AMC Pravilnikom o video nadzoru te se primjenjuju adekvatne organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka.

Sva pitanja koja imate vezano uz video nadzor možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Kožarska 2, Nova Gradiška ili e-poštom na zastitapodatakakng@gmail.com.

Djeca i maloljetnici

AK NG svaki kontakt i komunikaciju s djecom i maloljetnicima provodi na način da se komunicira, razgovara, pregovara i ugovara isključivo s roditeljem/starateljem. Ova obrada osobnih podataka je proglašena obradom osjetljivih osobnih podataka i posebna pozornost se posvećuje zaštiti osobnih podataka djece i maloljetnika. Ova obrada se najviše odnosi na poslove članstva u HAK-u po programu „Moje prvo članstvo“ i/ili sudjelovanje na preventivnim akcijama u suradnji s partnerima AK NG. Ako je riječ o programu „Moje prvo članstvo“ Pristupnicu potpisuje isključivo roditelj/staratelj. Važno je naglasiti da obrada ovakvih podataka uključuje i treće strane koje imaju pristup podacima, a to su tijela s javnim ovlastima (HAK) gdje takve treće strane također imaju pristup osobnim podacima, a po osnovi ugovora pridruženih autoklubova HAK-u.

Postoji mogućnost da se djeca i maloljetnici koji sudjeluju na preventivnim akcijama, u suradnji sa školom i HAK-ovom međunarodnom mrežom partnera, pošalju na međunarodna natjecanja. Naravno, u slučaju da roditelj/staratelj pristaje na isto. No, u tom slučaju postoji realna šansa da će biti traženi osjetljivi osobni podaci djeteta/maloljetnika poput broja putovnice, informacije o posebnom režimu prehrane, posebnim tjelesnim ili drugim potrebama i slično. Takve informacije smatramo posebno osjetljivom kategorijom osobnih podataka i primjenjujemo dodatne mjere organizacijsko-tehničke zaštite. Ali, istodobno takvi podaci mogu biti proslijeđeni trećim stranama (strani organizator, turistička agencija koja organizira prijevoz i smještaj, strana veleposlanstva koja izdaju vizu i slično). Stoga AK NG za ovakvo prikupljanje i obradu osobnih podataka koristi institut privole roditelja/staratelja.

Legitimni interes

AK NG je tvrtka koja nudi brojne usluge, a posebno naglašavamo Stanicu za tehnički pregled. AK NG smatra svojom obavezom maksimalno čuvati vlastitu materijalnu imovinu, ali i provođenje adekvatnog, zakonskog i profesionalnog provođenja provjere tehničke ispravnosti vozila. Činjenica je da prostor Stanice za tehnički pregled i njen okoliš dnevno posjećuje mnoštvo osoba, te u tom smislu AK NG koristi video-nadzor partnerske tvrtke AMC radi zaštite imovine i osoba te radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela trećih osoba koje prostoru mogu pokušati pristupiti neovlašteno ili počiniti kažnjivo djelo. Važno je napomenuti ispitanicima da fotografiranje i video-snimanje NIJE javno objavljeno. Također je važno napomenuti da su snimke štićene adekvatnim organizacijsko-tehničkim mjerama, a sve treće strane koje sudjeluju u obradi snimke i fotografije su ugovorno obvezane na usklađenost s GDPR-om kroz tzv. DPA ugovor (Ugovor o prijenosu i obradi osobnih podataka).

Osim toga, zakonska obaveza je u postupku provjere tehničke ispravnosti vozila snimiti samo vozilo i posebno registarske pločice, i to na način kako to zakon propisuje.

Kako pohranjujemo podatke?

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i/ili sukladno ugovornim obvezama ili smo do tih podataka došli po osnovi zakona ili ugovora. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

AK NG prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavio je  niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluge.

Mogućnosti koje imate

Želimo vas bolje upoznati kako bismo vam mogli pružiti bolju uslugu, istovremeno poštujući Vaš izbor po pitanju načina na koji koristimo vaše osobne podatke.

 1. Pristanak

Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost.

 1. Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje, osim ako ne postoji zakonska zapreka brisanju o čemu ćemo Vas adekvatno izvijestiti.

 1. Prenosivost podataka

Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.

 1. Opoziv privole

Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Kožarska 2, Nova Gradiška ili e-poštom na zastitapodatakakng@gmail.com.

 1. Pravo na ograničenje obrade podataka

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • je ispitanik uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe o zaštiti osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.