Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznat prijevod važeće hrvatske vozačke dozvole koja se u inozemstvu koristi uz originalnu ispravu. Izdaje se temeljem međunarodne konvencije o prometu na cestama, Beč, 8. studenog 1968. i Ženevske konvencije o cestovnom prometu, Ženeva, 19. rujna 1949.,  a prema Pravilniku o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu. 

Ovisno o tome koje konvencije je država u koju vozač putuje potpisnica, izdaje se MVD prema Bečkoj konvenciji ili MVD prema Ženevskoj konvenciji. Prilikom izdavanja MVD-a Izdavatelj će vozaču dati ispravnu informaciju koja MVD je potrebna za državu u koju vozač putuje.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Bečkoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na 7 stranih jezika: francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, ruskom, arapskom i kineskom jeziku. Izdaje se s rokom važenja na 3 godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od 3 godine.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Ženevskoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na 11 stranih jezika: francuskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom jeziku. Izdaje s rokom važenja od 1 godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od 1 godine.

Potrebni dokumenti za izdavanje međunarodne vozačke dozvole:

  • Hrvatska vozačka dozvola
  • 2 fotografije dimenzije 3,50 x 4,50cm
  • Osobna iskaznica ili putovnica

Cijena: 170,00kn (22,56€).

Dodatne informacije

MVD se izdaje vozaču koji ima važeću hrvatsku vozačku dozvolu kojemu nije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. MVD se ne može koristiti kao zamjena za hrvatsku vozačku dozvolu niti se može koristiti za upravljanje vozilom na teritoriju Republike Hrvatske. Na temelju međunarodne vozačke dozvole izdane u Hrvatskoj ne možete u inozemstvu steći nacionalnu vozačku dozvolu, niti se njome u Hrvatskoj možete koristiti kao dokazom da ste stekli pravo upravljanja određenom kategorijom ili vrstom vozila.

MVD mogu dobiti i strani državljani pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.

MVD prestaje s važenjem kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu.

Česta pitanja

  • Moram li osobno biti prisutan pri izdavanju međunarodne vozačke dozvole?

        Da.

  • Koliko traje izdavanje međunarodne vozačke dozvole i koliko dugo ona vrijedi?

        Izdavanje traje par minuta, a izdaje se na razdoblje od 3 godine prema Bečkoj konvenciji, odnosno na 1 godinu po Ženevskoj konvenciji. Ukoliko hrvatska vozačka dozvola ističe unutar 3 godine, međunarodna vozačka dozvola izdaje se do datuma važenja hrvatske vozačke dozvole.

  • Kada mi je potrebna međunarodna vozačka dozvola?

 

Međunarodna vozačka dozvola je obvezna ukoliko se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu, u svim zemljama koje nisu članice EU.

Također vam je potrebna kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Albaniju, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza te u svim izvaneuropskim zemljama.

Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku. Slijedom toga, države članice Europske unije trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

Međunarodna vozačka dozvola prestaje vrijediti kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu (zamjena hrvatske dozvole za stranu, odnosno parcijalno ili ponovno polaganje vozačkog ispita). Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno, najčešće 3 do 12 mjeseci od datuma prijave boravka.

 

  • Može li vozač sa stranom vozačkom dozvolom dobiti međunarodnu vozačku dozvolu u Republici Hrvatskoj?

 

Ne, vozač može dobiti samo međunarodnu vozačku dozvolu zemlje koja je izdala i nacionalnu vozačku dozvolu. Međunarodnu vozačku dozvolu u gotovo cijelom svijetu izdaju nacionalni autoklubovi, pa savjetujemo da se vozači obrate autoklubu u svojoj zemlji.

Dozvolu mogu dobiti i strani državljani u RH pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.