Provedba akcije “Vidi i klikni” u Osnovnoj školi u Dragaliću