Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravlja tuđim vozilom u inozemstvu.

Izdaje se na tri jezika: hrvatski, engleski i francuski.

Dozvola je potrebna kada upravljate tuđim vozilom izvan granica RH i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika.

Izdaje se vozačima samo za vozila u vlasniku hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

Cijena ove punomoći je 60kn.

Dozvola se izdaje odmah a vrijedi najviše godinu dana.

Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole:

  • Ako je vlasnik vozila: fizička osoba – osobna iskaznica vlasnika vozila

pravna osoba – pečat pravne osobe

leasing – kopija ugovora o leasingu

  • Prometna dozvola
  • Osobna iskaznica ili putovnica korisnika

Prilikom izdavanja punomoći moraju biti prisutni vlasnik vozila i korisnik punomoći. Dozvola se bez prisustva vlasnika može izdati kada korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom vlasnika u inozemstvu.