Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravlja tuđim vozilom u inozemstvu. Izdaje se na tri jezika: hrvatski, engleski i francuski. Dozvola je potrebna kada upravljate tuđim vozilom izvan granica RH i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika. Izdaje se vozačima samo za vozila u vlasniku hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Cijena ove punomoći je 60kn. Dozvola se izdaje odmah a vrijedi najviše godinu dana. Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole:
  • Ako je vlasnik vozila: fizička osoba – osobna iskaznica vlasnika vozila
pravna osoba – pečat pravne osobe leasing – kopija ugovora o leasingu
  • Prometna dozvola
  • Osobna iskaznica ili putovnica korisnika
Prilikom izdavanja punomoći moraju biti prisutni vlasnik vozila i korisnik punomoći. Dozvola se bez prisustva vlasnika može izdati kada korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom vlasnika u inozemstvu.