Obavijesti vozačima, vlasnicima vozila i Zakonske odredbe na snazi od 01.01.2018. godine

Obavijesti vozačima, vlasnicima vozila i Zakonske odredbe na snazi od 01.01.2018. godine

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu, odnosno koja su osigurana i označena pokusnim ili prenosivim pločicama. Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice.
Od 01.01.2018. godine temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 108/17) i Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (“Narodne novine”, broj 130/17), poslovi registracije vozila i ostali povezani poslovi, koji su se obavljali u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila.

Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.

Iznimno od navedenoga, registraciju vozila može obaviti i stanica za tehnički pregled vozila koja se nalazi izvan registracijskog područja u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, ali s oznakom registracijskog područja u kojem vlasnik odnosno korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, imaju prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju vozila, obzirom da se trebaju naručiti registarske pločice s oznakom drugog registracijskog područja.

OSIM REGISTRACIJE VOZILA, STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA OBAVLJAJU I SLJEDEĆE POSLOVE:
– Produženje važenja prometne dozvole,
– Odjava vozila (Izjava o mjestu čuvanja vozila),
– Izdavanje pokusnih pločica građanima (Obrazac zahtjeva za izdavanje pokusnih pločica),
– Izdavanje izvoznih pločica,
– Izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila, evidencije pokusnih i izvoznih pločica, osim potvrda i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu.

U POLICIJSKIM UPRAVAMA ODNOSNO POLICIJSKIM POSTAJAMA I DALJE ĆE SE OBAVLJATI SLJEDEĆI POSLOVI U VEZI REGISTRACIJE VOZILA:
– Upis i brisanje mjera ograničenog raspolaganja vozilom radi zabilježbe ovrhe odnosno upisa sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika, upis odjave vozila nakon brisanja mjere i poziv ovršeniku radi evidentiranja odjave u prometnoj dozvoli,
– Evidentiranje nestanka prometnih isprava – objava,
– Izdavanje naloga za utiskivanje broja šasije,
– Izdavanje uvjerenja o vlasništvu vozila po Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe,
– Preuzimanje registarskih pločica oduzetih u prometu,
– Izdavanje pokusnih i prenosivih pločica pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova.

Prva registracija
Za nova vozila više nema obveze tehničkog pregleda. Dovoljno je sa dokumentacijom (račun, izjava o sukladnosti vozila i punomoći ako ne pristupa vlasnik vozila) doći u stanicu za tehnički pregled gdje se obavlja cijeli postupak registracije. Tu su najveće uštede, jer nova vozila više ne moraju prolaziti tehnički pregled, pa je prva registracija osobnog vozila jeftinija za 252,56 kuna (202,05 kuna + PDV).

Promjena vlasništva
Pojednostavljena je promjena vlasništva. Više nije potrebno kupoprodajni ugovor ovjeriti kod javnog bilježnika već novi vlasnik sa ugovorom i prometnom dozvolom u stanici za tehnički pregled dovršava proceduru promjenu vlasništva. Umjesto dosadašnjeg poreza na stjecanje od 5 posto, sada se plaća upravna pristojba koja je upola manja i može se platiti u stanicama za tehnički pregled gdje se ostvaruje značajna ušteda. Ukinute se i neke administrativne radnje te se ostvaruje još dodatnih 100 kuna uštede.
Zamjenu prometne dozvole zbog popunjenosti
Zamjenu prometne dozvole zbog popunjenosti građani će obaviti u stanicama za tehničke preglede i više neće morati odlaziti u nadležnu policijsku upravu ili postaju.
Produženje važenja prometne dozvole
Kod produženje važenja prometne dozvole procedura i cijena se ne mijenja.

Ostale novine
Uveden je novi izgled obrasca prometne dozvole na koju je dodan grb Republike Hrvatske.
Promijenjen je obrazac registarskih pločica za motocikle i četverocikle koji je smanjen, dimenzije sa 200×200 mm na 180×180 mm, a primjenjivat će se od 20. svibnja.
Prvu registraciju vozila sada je moguće obaviti u stanici za tehnički pregled koja nije u registracijskom području u kojem vlasnik ima prebivalište, boravište ili sjedište. Ali registarske pločice moraju imati oznaku registracijskog područja u kojem je prebivalište, boravište ili sjedište vlasnika vozila.
Novost je i da je ukinuto plaćanje 1.000 kuna kaucije za izvozne pločice, što se vraćalo građanima nakon povrata izvoznih pločica.
Evidencije o registriranim i označenim vozilima ostaju u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova, a djelatnici stanica za tehničke preglede imat će u njih uvid.
Ovim izmjena izvršena je važna reforma državne uprave u smislu olakšavanja građanima da ostvare svoje usluge brže, jednostavnije i da ih to ne košta više, odnosno čak je u nekim segmentima i jeftinije.