Obavijest o upravnim pristojbama na touring dokumente

Obavijest o upravnim pristojbama na touring dokumente

Narodne novine

Na temelju članka 9. točka 4. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) u kojem se navodi kako se pristojbe ne plaćaju na sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti
vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom, na sve zahtjeve zaprimljene od 1. veljače 2017., podnesene za izdavanje Međunarodnih vozačkih dozvola i
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu,
ne naplaćuje se upravna pristojba.

Stoga se prilikom izdavanja Međunarodne vozačke dozvole i Dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu više od stranaka ne potražuje 20,00 kn biljega.
Napominjemo kako cijene samih predmetnih dokumenata (170,00 kn za Međunarodnu vozačku dozvolu odnosno 60,00 kn za Dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu) ostaju nepromijenjene.

Vaš Autoklub Nova Gradiška!