Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Poštovani,

od 01.01.2018. godine na snagu stupa novi Pravilnik o registraciji i označavanju vozila. Kompletan članak izmjena možete pročitati u Narodnim novinama, a oznaka je: NN108/17 čl.252 ili na sljedećšoj stranici: Narodne novine.

Ovdje Vam donosimo prikaz najvažnijih odredbi koje mijenja ovaj Pravilnik:

 1. Vozilo se registrira na vlasnika vozila
 2. Ako je vlasnik vozila fizička osoba obrtnik, u prometnu dozvolu upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta
 3. Ako je vlasnik vozila fizička osoba koja je nositelj OPG-a, u prometnu dozvolu upisuje se OIB nositelja OPG-a i matični broj poljoprivrednika nositelja OPG-a.
 4. Vozilo se registrira na vlasnika vozila koji ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj (kao i do sada, vozilo se može registrirati na osobu koja nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ako je korisnik leasinga ili najma osoba koja ima reguliran status u Republici Hrvatskoj)
 5. Registraciju vozila obavljaju Stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se utvrđuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.
 6. Nakon 01.01.2018. godine sve sve registracijske postupke obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, uključujući prvu registraciju vozila, zamjenu prometne dozvole, registracijskih pločica, odjavu, izdavanje pokusnih i izvoznih pločica i označavanje lakih prikolica.
 7. Registracija vozila obavlja se u stanici za tehnički pregled vozila prema registracijskom području vlasnika vozila, odnosno korisnika leasinga, podleasinga, najma ili podnajma.
 8. Registracija vozila može se obaviti i u bilo kojoj drugoj stanici za tehnički pregled vozila, ali u slučaju izdavanja novih registracijskih pločica, vlasnik u stanici za tehnički pregled vozila podnosi pisani zahtjev za obavljanje registracije, nakon čega će stanica za tehnički pregled u roku od najviše 30 dana pozvati vlasnika da se obavi registracija.
 9. Stanica za tehnički pregled vozila registrirati će vozilo ako vlasnik vozila priloži:
  1. dokaz o vlasništvu vozila (osobna iskaznica, putovnica ili punomoć)
  2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama
  3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
  4. dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila
 10. Prilikom prve registracije, vlasnik vozila više nije obavezan stanici za tehnički pregled dostavljati podatak o OIB-u. S obzirom da će referentima u STP kod prijave tehničkog pregleda i registracijskog postupka biti dostupni registri osoba MUP-a, navedeno više nije potrebno. Prema identifikacijskom dokumentu vlasnika, automatski će iz jedinstvenog registra osoba biti dostupan i OIB.
 11. Još jedna velika novost je da, sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama, samo NOVA vozila više ne podliježu obavljanju “nultog” tehničkog pregleda.
 12. Jedna od velikih novosti je da se, prilikom prve registracije vozila u RH, kao dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila prihvaća Zapisnik o TP iz EU, uz prijevod Sudskog tumača Zapisnika o TP iz EU.
 13. Zapisnik o TP iz EU ne prihvaća se prilikom produženja prometne dozvole, već isključivo prilikom prve registracije u RH.
 14. Nakon 01.01.2018. postupak registracije vozila završava se u STP, odnosno unosom podataka u evidenciju te ovjerom prometne dozvole i uručivanjem registarskih pločica vlasniku vozila.
 15. Obrazac prometne dozvole na svojoj naslovnici dobiva grb RH.
 16. STP će produžiti važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola i dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole.
 17. Novim pravilnikom definirano je da se nova prometna izdaje, uz sve dosadašnje razloge i ako se mijenja korisnik ili najmoprimac vozila, ime ili prezime, odnosno naziv vlasnika vozila, korisnika ili najmoprimca vozila.
 18. Ako se promjenom adrese ne mijenja registracijsko područje vozila, promjena adrese upisuje se u prostoru napomene prometne dozvole
 19. Stara prometna dozvola poništava se bušenjem i vraća vlasniku vozila, osim u slučaju promjene vlasnika vozila. U tom slučaju poništava se i odlaže uz predmet registracije
 20. Vlasnik vozila može naručiti registarsku pločicu po narudžbi ako je traženi registarski broj slobodan u STP.
 21. Takve registarske pločice po izboru važeće su 5 godina. Nakon isteka prava, moguće je produžiti pravo korištenja ponovnom uplatom propisane naknade.
 22. Nakon 01.01.2018. izvozne i pokusne pločice izdaju sve STP, neovisno o prebivalištu ili registracijskom području vlasnika vozila.
 23. STP će odjaviti vozila ako vlasnik vozila priloži:
  1. registracijske pločice
  2. prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila
  3. dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za odjavu vozila.
 24. Ako prođe godinu dana od isteka zadnje registracije vozilo se automatski odjavljuje.
 25. STP čuva registracijske pločice, na zahtjev korisnika do 90 dana, nakon čega se komisijski poništavaju.
 26. STP-u će biti moguće izdavati Uvjerenje koje zamjenjuje prometnu dozvolu ili knjižicu vozila i Uvjerenje o vlasništvu vozila.
 27. Obrasci starih registracijskih pločica i dalje vrijede i vlasnik vozila nema obvezu zamijeniti staru registarsku pločicu novom s EU obilježjima.
 28. Kupoprodajni ugovori od 01.01.2018. više se ne ovjeravaju kod javnog bilježnika
 29. u STP-u će se naplaćivati pristojba (umjesto 5% poreza u općini)
 30. Sve aktivnosti vezane sada će obavljati Stanica za tehnički pregled vozila u radnom vremenu od 07.00 do 19.00 sati.

Vaš AK Nova Gradiška!