Čuvajte ih, pazite ih, jer znakovi su premalo!

Čuvajte ih, pazite ih, jer znakovi su premalo!

Danas je dan kada se djeca vraćaju u svoje klupe, a samim time i povećan je broj djece na ulicama. Kako im trebamo biti dobar uzor i primjer u ponašanju podsjetiti ćemo Vas kako se ponašati u prometu, stoga obratite pozornost na:

  • Ne puštajte djecu samu na biciklu na javnu prometnu površinu prije nego navrše devet godina!
  • Djecu na biciklima od 9-14 godina pratite i ne puštajte same na javne prometne površine.
  • Vaše ponašanje u prometu izravno utječe na buduće stavove Vaše djece – zato poštujte prometne propise i sigurnosna pravila.
  • S djecom mlađom od devet godina vozite se samo u prometnim zonama u kontroliranim uvjetima.
  • Malu djecu prevozite u odgovarajućoj autosjedalici.
  • Djecu mlađu od 12 godina ne vozite na prednjem sjedalu!
  • Propisano vežite sebe i svoju djecu.
  • Djecu kada izlaze iz automobila izvezite samo na nogostup.

Više pročitajte i na službenim stranicama HAK-a: HAK portal

Vaš AK Nova Gradiška!